ethglobal

Aralık 2022’de bu hackathon için yaptığımız duyurunun ardından, birkaç hafta önce hükümet tarafından 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihlerinde bir değişiklik duyurulmuştu ve seçim şu anda orijinal 26-28 Mayıs ETHGlobal İstanbul hackathon tarihlerimizle örtüşüyor. “Ülke için böylesine kritik bir dönemde bir...
Read More