cyber security

Firewall (Güvenlik Duvarı) Nedir? Günümüz teknolojisinin hızlı gelişmesiyle beraber yanı sıra gelen güvenlik tehditleri artmaktadır. Kurum ve kuruluşlardaki IT Security personelleri bu durum karşısında bazen yeterli bazen de yetersiz kalabilmektedir. Bu noktada çeşitli güvenlik araçları (Firewall, SIEM, WAF) IT Security...
Read More